Majstrovstvá mesta Humenné v korčuľovaní

Mládežnícky hokejový klub Humenné usporiada pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Humenné, Majstrovstvá mesta Humenné v korčuľovaní.

Pozývame Vás pozýva na oficiálne ukončenie Kurzu korčuľovania, spojené so súťažou korčuliarskych zručností, ktoré sa uskutoční v piatok  17.03.2017. Súťaží sa môžu zúčastniť  po 2 žiaci (chlapec a dievča) z každej triedy v ročníku.

Rozpis  súťaží:

08:30 hod.    registrácia súťažiacich

09:00 hod.    žiaci 1. ročníka

10.00 hod.    žiaci 2. ročníka

11:00 hod.    žiaci 3. ročníka

12:00 hod.    žiaci 4. ročníka

clanok-majstrovstva2