Možnosť umiestnenia reklamy

Máte záujem podporiť aktivity nášho klubu? Sústavne pracujeme na zlepšení a skvalitnení podmienok pre prípravu našich hokejistov /-stky. Zabezpečili sme moderné pomôcky na tréningy všeobecnej a špeciálnej prípravy. Po každom mesiaci sme oceňovali najlepších hráčov jednotlivých kategórií. Okrem špeciálnej prípravy máme záujem poskytnúť našim hráčom /-čkam ešte kvalitnejšie podmienky a možnosti všeobecnej prípravy. Zabezpečíme potrebné materiálno technické zabezpečenie pre všetky ročníky (tréningové dresy, puky a pod.). Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulosti pomohli materiálne, alebo finančne a aj vďaka ním sa nám podarilo dosiahnúť už spomínané skvalitnenie podmienok v našom klube. Ak máte záujem a ochotu nám pomôcť v príprave na novú sezónu, ponúkame vám možnosť umiestnenia reklamy  v interiéri zimného štadióna alebo na našej webovej stránke. V prípade záujmu, kontaktujte prosím vedenie nášho klubu na ilcikova@mhkhumenne.sk .Tešíme sa na prípadnú spoluprácu!