HRÁČ MESIACA

September

Tomáš Ivan

Predprípravka

Samuel Horváth

Prípravka

Jozef Baník

Mladší žiaci

Roland Haraník

Starší žiaci

Október

Peter Mižák

Predprípravka

Dávid Godžák

Prípravka

Nina Chovancová

Mladší žiaci

Michal Macko

Starší žiaci

November

Filip JÚN

Predprípravka

Filip SIVÁK

Prípravka

Filip SIVÁK

Mladší žiaci

Michal ČEKAN