KURZ KORČUĽOVANIA

Kurz korčuľovania pre materské školy a 1-4 ročník základných škôl na území mesta Humenné.

Korčuľovanie je špecifickým, kondične a koordinačne náročným pohybom pomocou korčúľ na ľadovej ploche. Zároveň je všestranným športom, ktorý, vyžaduje koordináciu, silu, obratnosť, flexibilitu, vytrvalosť, ale aj zmysel pre hudbu a tanec. Je nielen základom pre dva najpopulárnejšie zimné športy – hokej a krasokorčuľovanie, ale aj jednou zo základných lokomócií, ktoré by deti mali zvládnuť v rannom detstve. Zároveň je tiež obľúbenou voľno-časovou aktivitou bežnej populácie.

Hokejový mládežnícky klub Humenné ponúkol materským a základným školám na území mesta priestor na korčuľovanie a chce takto prispieť k spestreniu hodín telesnej výchovy pre deti. Materské a základné a školy, ktoré prejavili záujem zapojiť sa do tohto projektu dostali od MHK Humenné aj licencovaných trénerov, ktorí učia deti správne korčuľovať.

Aby vedelo dieťa dobre korčuľovať, musí zvládnuť koordinovať pohyby svojho tela. Ak to zvládne, zlepší sa mu aj držanie tela a kondícia. Ide o systém rovnovážnych cvičení, ktoré pozitívne ovplyvňujú svalové disbalancie a vestibulárny aparát. Rozhodne sa to nedá naučiť za týždeň a preto všetko, čo sa dieťa naučí pri korčuľovaní, môže využiť aj pri iných športoch.

Korčuľovanie je jeden z mála športov, ktorý prispieva k posilňovaniu imunitného systému. Ovzdušie na zimnom štadióne je bezprašné, preto je (po konzultácii s odborným lekárom) vhodné aj pre alergikov, či astmatikov. Prirodzenou inhaláciou pri korčuľovaní, dochádza k zaujímavému javu. Vyparovanie ľadu totiž pôsobí ako čiastočná inhalácia, preto môžeme takýto druh pohybu pestovať u detí už od ranného detstva. Pohybom v chladnom prostredí sa dieťa otužuje, podporuje imunitný systém, zároveň stimuluje dýchací aparát čo uľahčuje dýchanie a zvyšuje kapacitu pľúc. Zámerným trénovaním tepelne regulačných mechanizmov – otužovaním – je preto u nich možné dosiahnuť vysokú adaptačnú schopnosť na chlad a nepriamo tak zvyšovať odolnosť voči vírusovým ochoreniam. Práve pre tieto vlastnosti je korčuľovanie jedným z najvhodnejších druhov telesných cvičení pre deti.