PRENÁJOM ĽADOVEJ PLOCHY

Cenník

100 € / hodina
  65 € / do 12:00 – Po – Pia

Objednávky ľadovej plochy zasielajte na mail : erika.ilcikova@gmail.com