MACH Milan
Tréner
5-6 ročník

Emal: mail@mhkhumenne.sk
Tel.číslo:
Licencia

ČOPÁK Vladimír
Tréner
5-6 ročník

Emal: mail@mhkhumenne.sk
Tel.číslo:
Licencia